TECHNICKÉ KONTROLY

  • Provádíme technické kontroly všech značek vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky, dle normy ČSN 268805.
  • Jsme držiteli příslušných certifikátů a oprávnění, jak vyžadují dané normy ČSN a platná zákonná ustanovení upravující podmínky provádění technických kontrol.
  • Technické prohlídky či revize LPG jsou prováděny vždy u zákazníka.

  • Zákonné lhůty pro provádění technických kontrol vysokozdvižných vozíku, jsou  min. 1 x za 12 měsíců dle Zákoníku práce § 102, odst. 1 a 3, Zákona č. 309 § 4 a Zákona o inspekci práce č. 251, § 3.